Sklep on-line
Kategorie
blog.dajar.pl : Savoir-vivre : Czym jest savoir vivre? Krótka historia.

Czym jest savoir vivre? Krótka historia.

Sam termin wywodzi się z języka francuskiego. Jest to złożenie dwóch wyrazów - „savoir” czyli „wiedzieć” oraz „vivre”, tłumaczone jako „znajomość życia”.

Savoir-vivre / 21 Styczeń 2017

Tematyka dotycząca właściwego, czyli kulturalnego zachowania, pojawia się bardzo często. Powraca ona zarówno w codziennych rozmowach dotyczących wychowania dzieci, w poradnikach odnoszących się do różnorodnych sfer życia człowieka, jest równie często podejmowana przez badaczy: kulturoznawców i antropologów.

Nie ma wątpliwości, że jest to temat istotny i powiązany z wieloma zagadnieniami. Jednakże, czy w momencie, gdy prawie na każdym kroku znajdujemy odwołania do zasad savoir vivre, zdajemy sobie sprawę, skąd się to wzięło, jakie są korzenie i czym właściwie są te zasady?

Co oznacza "savoir vivre"?

Sam termin wywodzi się z języka francuskiego. Jest to złożenie dwóch wyrazów - „savoir” czyli „wiedzieć” oraz „vivre”, tłumaczone jako „znajomość życia”. Definicją zatem stają się te zagadnienia, które bezpośrednio wiążą się z zachowaniem człowieka, społeczeństwa, w kontekście różnorodnych sytuacji, na przykład podczas obiadu, balu, spotkania biznesowego.

Poznajmy zasady obowiązujące tam, gdzie jesteśmy.

Znajomość obowiązujących w danym momencie i w danej grupie kulturowej norm oraz reguł towarzyskich znacznie wpływa na swobodę komunikacyjną, a nawet nasze samopoczucie. Oczywiście, w zależności od tego, z jaką kulturą się stykamy, mogą pojawiać się różne zasady i zachowania.

Bardzo często zdarza się, że w momencie, gdy przekraczamy naturalny dla nas krąg kulturowy, odczuwamy zdziwienie na widok innych form grzecznościowych. To zjawisko określane jest mianem „szoku kulturowego”. Dlatego też, warto pamiętać wybierając się na przykład w podróż do innego kraju, bądź spotykając się z obcokrajowcem, by chociaż w najmniejszym stopniu zapoznać się z zasadami, którymi kieruje się obca kultura.

Znany od wieków.

Savoir vivre jest znany od wieków. Nie tylko współcześnie człowiek stosuje się do zasad poprawnego zachowania, również w dawnych wiekach obowiązywały normy i zasady, których złamanie mogło doprowadzić do niezwykle nieprzyjemnych konsekwencji.

Jednym z najpopularniejszych autorów traktującym o dobrych manierach, który tworzył w okresie staropolskim jest Jędrzej Kitowicz. Jednakże ciekawostką jest, że pierwszy zbiór właściwych zasad dotyczy zachowania się podczas posiłku. Opis ten znajduje się w wierszu „O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty i został opublikowany w XV wieku.

Zmiany, zmiany. Ewolucja zasad savoir vivre.

Nie ulega wątpliwości fakt, że większość znanych przed wiekami zasad współcześnie już nie obowiązuje.

Zasady savoir vivre zmieniają się wraz z rozwojem kultury i cywilizacji. Następująca liberalizacja pozwala na rozluźnienie atmosfery i złagodzenie norm poprawnego zachowania, lecz nie należy twierdzić, że przestają one obowiązywać. Kultura osobista, bon ton, to cechy, które warto nabyć i pielęgnować.